به گزارش مهر، محمد رزم کاندیدای اصولگرای حوزه انتخابیه شهرستان بیشترین آرای سه بخش شهرستان کرمانشاه را از آن خود کرد.

براساس این گزارش، در بخش فیروزآباد از مجموع آرا ماخوذه، محمد رزم ۴۲۵۴ رای و جهانبخش امینی ۲۲۲۵.

در بخش کوزران از مجموع آرای ماخوذه، محمد رزم ۲۲۲۱ رای و جهانبخش امینی ۱۷۰۰ رای را به خود اختصاص داده اند.

در بخش ماهیدشت از مجموع آرای ماخوذه، جهانبخش امینی ۲۲۲۲ رای و محمد رزم ۲۰۱۹ رای را به خود اختصاص داد.

اخبار تکمیلی از سایر بخشها متعاقبا اعلام می شود.