مهر:برهمین اساس گزارش میشود بیش از ۴۰ درصد رای دهندگان تهرانی در دور اول انتخابات، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان انتخابات مشارکت داشتند.

مشارکت در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی ۳۰ درصد بود اما مشارکت مردم تهران در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم تا پایان رای گیری بالای ۴۰ درصد بوده که نمایانگر افزایش ۱۰ درصدی حضور مردم در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی نسبت به مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی است.

شمارش آرا در تهران و دیگر نقاط کشور آغاز شده است و به تدریج اعلام میشود.