به گزارش اختصاصی خبرنگار افکار نیوز با پایان رای گیری شمارش آرا در حوزه انتخابیه اصفهان آغاز گردید.
بنا بر این گزارش رقابت انتخاباتی در اصفهان بین مهندس فولادگر و سردار طلایی بود که اخبار حاصله حکایت از پیروزی مهندس فولادگر در اصفهان دارد.
تا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شب از مجموع ۶۵۵ صندوق رای؛ آرا ۵۸۸ صندوق شمارش گردید که نتایج آرا به شرح زیر می باشد:
مهندس حمیدرضا فولادگر: ۱۱۳۹۹۵ رای
سردار مرتضی طلایی: ۹۹۳۶۹ رای
بنا بر این گزارش حوزه انتخابیه اصفهان 5 نماینده دارد که در دور اول انتخابات 4 نفر مشخص شده بود و برای انتخاب نفر آخر رقابت بین فولادگر و طلایی به دور دوم رفت بود که نتایج نشان دهنده موفقیت فولادگر نماینده مردم اصفهان در دوره های هفتم و هشتم مجلس می باشد.