مهر، نتایج اولیه شمارش آرا در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا حاکی از پیشتازی عیسی امامی در این منطقه دارد.

برآیندها و بررسی ها حاکی از پیشتازی عیسی امامی نسبت به دیگر نامزد این حوزه انتخابیه یعنی عبدالحسین ناصری دارد.

هر چند این نتیجه به صورت رسمی اعلام و تایید نشده است ولی اززیابیها نشان از پیشتازی قطعی عیسی امامی دارد.

در صورت تایید این خبر، حلقه نمایندگان گلستان در مجلس تکمیل می شود و امامی به همراه شش منتخب دیگر نمایندگان گلستان در خانه ملت هستند.