مهر، در این حوزه انتخابیه مصطفی افضلی فرد و سیدکاظم موسوی نماینده فعلی اردبیل در مجلس برای انتخاب منتخب سوم اردبیل و نماینده هفتم استان رقابت می کردند.
افضلی فرد در این رقابت توانست با کسب ۷۳ هزار و ۱۵۰ رای با پشت سر گذاشتن رقیب خود کرسی مجلس را به دست آورد.

نتایج اولیه شمارش آرا نیز از پیشتازی افضلی فرد در چهار حوزه اصلی و فرعی اردبیل، نیر، نمین و سرعین حکایت داشت.

سیدکاظم موسوی نیز در این دور از انتخابات با کسب ۴۳ هزار و ۷۴۳ رای از راهیابی به مجلس شورای اسلامی بازماند.

وی در دور اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۴۵ هزار و ۷۲۳ رای اخذ کرده بود.