تا این لحظه از شمارش آرا سیدکاظم حجازی نامزد جبهه متحد اصولگرایی از حوزه انتخابیه همدان، فامنین، قهاوند و شراء با کسب رای بیشتر در صدر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج غیر قطعی و اولیه شمارش آرای همدان سیدکاظم حجازی تا این لحظه از دیگر رقیب خود پیشی گرفته است.

در حالی که هنوز نتایج قطعی در این حوزه مشخص نشده، اعلام می شود احتمال راهیابی سیدکاظم حجازی به مجلس شورای اسلامی بیشتر است.

خبر نهایی در این خصوص بزودی اعلام خواهد شد.