رحیم زارع با کسب بیشترین آراء، نماینده حوزه انتخابی آباده، بوانات و خرم بید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن زمان مرحله دوم انتخابات مجلس نهم رحیم زارع از رقیب خود عزیر خانی پیشی گرفت و به مجلس نهم شورای اسلامی راه یافت.

نتایج شمارش آراء در این حوزه ها به زودی اعلام می شود.