در حوزه انتخابیه بروجرد دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است که علاءالدین بروجردی در مرحله نخست مستقیما وارد مجلس و در مرحله دوم هادی مقدسی و بهرام بیرانوند به مرحله دوم راه پیدا کردند. این گزارش میافزاید: مرحله دوم انتخابات در حوزه بروجرد با ۲۰۸ شعبه اخذ رای آغاز شد که در این میان بهرام بیرانوند بیشترین آراء را به خود اختصاص داد.

حوزه انتخابیه شهرستان دارای دو کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.