در حالی همچنان شمارش آرا در چهار حوزه انتخابیه استان لرستان ادامه دارد که نتایج اولیه شمارش آرا حکایت از پیشتازی عباس قائد رحمت در حوزه انتخابیه دورود و ازنا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه دورود و ازنا در حال حاضر عباس قائد رحمت جلوتر از رقیب خود حسین گودرزی قرار دارد.

همچنین در حوزه انتخابیه بروجرد نیز آمارها حکایت از پیشتازی بهرام بیرانوند نسبت به رقیب خود هادی مقدسی دارد.

در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی نیز ابراهیم آقامحمدی از رقیب خود محمد رضا ملکشاهی راد پیش است.

بنابر این گزارش در حوزه انتخابیه پلدختر نیز شمارش آرا حکایت از جلوتر بودن علی کائیدی نسبت به سید حمید کاظمی دارد.

کار شمارش آرا در چهار حوزه انتخابیه دورود و ازنا، بروجرد، خرم آباد و چگنی و پلدختر همچنان ادامه دارد و نتایج در این حوزه های انتخابیه هنوز نهایی نشده است.