به گزارش خبرنگار مهر، کار شمارش ۴۷۰ صندوق از ۵۴۶ صندوق اخذ رای در شیراز به پایان رسید و بر این اساس سید حسین ذوالنوار با ۸۶ هزار رای با اختلاف فاحش از دیگر کاندیدای شیراز پیشی گرفته است.

محسن مکارم شیرازی نیز در جریان شمارش این ۴۷۰ صندوق ۵۴ هزار رای کسب کرده است.

جزئیات شمارش آرا در حوزه آباده، بوانان و خرم بید

جانشین ستاد انتخابات استان فارس در تشریح جزئیات انتخابات در حوزه آباده، بوانات و خرم بید بیان کرد: در این حوزه از ۱۴۸ صندوق، رحیم زارع بیش از ۳۹ هزار رای را کسب کرد و به عنوان نماینده این حوزه وارد مجلس شده است.