طبق آمار اعلام شده شکرخدا موسوی با کسب ۸۸ هزار رای در رتبه نخست و ناصر سودانی دیگر کاندیدای دور دوم انتخابات با کسب ۷۷ هزار رای در جایگاه دوم ایستاده است.

دکتر شبیب جویجری و محمدجعفر فلسفی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شهرستان اهواز و باوی در دور نخست انتخابات تنها توانست یک نماینده خود را بشناسد و سید شریف حسینی با کسب ۲۱۰ هزار رای به مجلس راه پیدا کرد.

منبع:فارس