محمدکاظم خانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در یزد اظهار داشت: نتایج آرای فرهمند و دخیلعباس زارعزاده بسیار به یکدیگر نزدیک است اما فعلا زارعزاده پیشتاز است.

وی عنوان کرد: البته هنوز آرای ۱۰ صندوق باقی مانده که پنج صندوق مربوط به مهریز و پنج صندوق مربوط به سایر شهرستان‌هاست.

حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز با بیش از ۱۸۰هزار نفر جمعیت، گستردهترین حوزه انتخابیه کشور به شمار میرود.