در مجموع از ۸۵ هزار و ۸۸۷ رای، آقای علی محمد احمدی ۵۲ هزار و ۶۵۲ رای کسب کرده است.

امین دوست محمدی ۳۳ هزار و ۲۳۵ رای کسب کرده است و بدین تریب آقای علی محمد احمدی از حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان، دره شهر به مجلس رفته است.

در مجموع ۱۱۴ هزار نفر در حوزه انتخابیه دهلران واجد شرایط بوده اند.

منبع: مهر