به گزارش خبرنگار مهر، با شمارش صندوق های رای در شهرستان تبریز میرهادی گرسید با ۸۵ هزار و ۸ رای به عنوان نفر اول انتخابات دور دوم انتخابات به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

بر اساس این گزارش رضا رحمانی با ۷۹ هزار و ۸۱۴ رای، به عنوان نفر دوم از این حوزه انتخابیه به مجلس نهم راه یافته است.

محمد اسماعیل سعیدی نیز با ۷۹ هزار و ۷۰۲ رای سومین راه یافته انتخابات دومین دوره مجلس نهم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو است.

گزارش ها و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.