به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، با شمارش بیش از ۹۷ درصد صندوق اخذ رای حوزه انتخابیه رشت نتیجه نهایی با راهیابی غلامعلی جعفرزاده با بیش از ۴۸ هزار رای و جبار کوچکینژاد بالغ بر ۳۹ هزار رای به مجلس نهم راه یافتند.

سید علی آقازاده بیش از ۳۴ هزار و نظرعلی علیزاده بالغ بر ۳۰ هزار رای را در حوزه انتخابیه رشت به دست آوردند.

مقدار ناچیزی از صندوق در حال شمارش است که تغییر چندانی در نتیجه آرای مذکور ندارد.