به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، براساس شمارش آراء حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با ۵۲ درصد آراء به عنوان دومین نماینده مردم همدان و فامنین راهی بهارستان شد.

اختلاف آراء کارخانه با حجازی در حدود ۵ هزار رای است.