به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸۸ شعبه اخذ رای، برای دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دزفول در نظر گرفته شده بود که در این میان ۱۵۹ شعبه در مرکز حوزه دزفول،۶۰ شعبه در بخش مرکزی، ۲۷ شعبه در بخش شهیون،۲۰ شعبه در بخش سردشت،۲۲ شعبه در بخش چغامیش کار جمع آوری آرای مردم را به عهده داشتند.
در نهایت با پایان شمارش آرا عباس پاپی نژاد توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم دزفول وارد بهارستان شود.

پاپی نژاد بیش از ۵۸ هزار رای و محمدعلی قاسمی بیش از ۴۸ هزار رای از مجموع آرای ماخوذه در این حوزه را به خود اختصاص دادند.
نماینده مردم دزفول در مجلس هشتم، علیرضا آوایی بود که ورود او به رقابت های مجلس نهم به تائید شورای نگهبان نرسید.