افکار نیوز- جبهه پایداری در بیانیه ای زود هنگام از پیروزی خود در انتخابات خبر داد

در این بیانیه که در روز جمعه منتشر شده است آمده است: آنچه که در این روزها گذشت امتحان الهی بود که متاسفانه برخی از آن سربلند بیرون نیامدند بکوشیم در مابقی این امتحان همراه با مردم مومن و ولایت مدار، وفادارانه برای نظام مقدسی که میراثشهیدان و امام مجاهدان(رحمه الله علیه) و میثاق ما با رهبر فرزانه و دلسوخته انقلاب اسلامی(مدظله العالی) است از جان و دل بکوشیم و این دلبستگی انقلابی را با هیچ چیز حتی کرسی های سبز معاوضه نکنیم.

ما از همه دسته ها، احزاب و گروه ها و جبهه های سیاسی دعوت میکنیم تا حرمت انتخابات را با همدلی پاس داریم و ان شالله کاری کنیم که مجلس نهم بتواند فرصت های از دست رفته در گذشته را جبران کند و فضای انتخاباتی را با دوستی و محبت و با تمحض بر میثاقی که با ولایت و رهبری داریم معطر و نورانی کنیم.
ما از همه طرفداران جبهه پایداری می خواهیم به هیچ وجه مراسمی را پس از اعلام نتایج به عنوان جشن وسرور برپا ننمایند.جشن و سرور ما در خدمت بیشتر به محرومین و تلاشی مضاعف در همه عرصه ها و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و تاکید بر ارزش های الهی و وفادرای به مردم خواهد بود.

این بیانیه جبهه پایداری از جمله شاهکارهای صدور بیانیه در تاریخ انتخابات مجلس است.گویا این عزیزان با عالم ماورا در ارتباط بوده و توانسته اند پیش از اعلام نتایج انتخابات پیروزی خود را ببینند.