به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد با شمارش صندوقهای رأی در حوزه انتخابیه خرمآباد و دوره چگنی ابراهیم آقامحمدی با کسب ۸۶ هزار و ۳۰۶ رأی به عنوان نماینده دوم مردم خرمآباد به مجلس نهم راه یافت و محمدرضا ملکشاهیراد با ۶۶ هزار و ۲۱۴ رأی از راهیابی به مجلس باز ماند.

لازم به ذکراست، استان لرستان دارای ۷ حوزه انتخابیه اصلی و دو حوزه انتخابیه فرعی است که در این ۷ حوزه ۹ کرسی نمایندگی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.

گفتنی است، در حوزه انتخابیه شهرستان خرمآباد هنوز ۱۴ صندوق شمارش نشده است.