به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان بین غلامرضا شرفی، محمد سعید انصاری، سید حسین دهدشتی و جلیل مختار برگزار شد که در نهایت انصاری و دهدشتی به عنوان دومین و سومین نمایندگان آبادان به بهارستان راه یافتند.
انصاری از جبهه متحد اصولگرایان بود و دهدشتی از اصولگرایان و نماینده فعلی آبادان در مجلس است.

جواد سعدون زاده از جبهه متحد اصولگرایان در همان دور اول با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم آبادان وارد مجلس شد.