عباس قائدرحمت با کسب ۵۳ هزار و ۲۱۴ رأی به عنوان نماینده مردم شهرستانهای درود و ازنا در مجلس نهم شد و حسین گودرزی با کسب ۳۴ هزار و ۴۵۷ رأی از راهیابی به مجلس نهم باز ماند.

‌حوزه انتخابیه درود و ازنا دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

‌۱۱ صندوق دیگر تاکنون شمارش آراء نشده‌اند.

منبع: فارس