با شمارشهای صندوقهای رأی در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان، دکتر علی کائدی با کسب ۲۴ هزار و ۸۴۷ رأی راهی بهارستان شد و سیدحمید کاظمی با کسب ۲۰ هزار و ۳۰ رأی از راهیابی به مجلس نهم باز ماند.

‌حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

گفتنی است تاکنون ۲ صندوق شمارش نشده است.

منبع: فارس