رقابت در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک در استان خوزستان بین حجت الله درویش پور و سید هادی طباطبایی برگزار شد که در نهایت درویش پور با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه انتخاب شد.

نماینده قبلی این حوزه انتخابیه علیرضا دهقانی بود که ترجیح دارد از حوزه انتخابیه تهران نامزد حضور در مجلس شود که نتوانست آرای لازم برای ورود به بهارستان را کسب کند.

‌تعداد کل صندوقهای اخذ رای در حوزه انتخابی ایذه و باغملک ۲۴۰ صندوق است که تعداد ۱۴۵ صندوق آن در شهرستان ایذه مستقر بودند البته در این حوزه انتخابیه مناطق صعب العبور و کوهستانی نیز وجود داشت که با استفاده از بالگرد جمع آوری شد.

منبع: مهر