میزان آراء صحیح اخذ شده در حوزه انتخابیه ملایر ۷۲ هزار ۴۲۱ رای است که سهم احمد آریایینژاد از آن ۵۰ هزار و ۶۳۱ رای و سهم حسن ونایی ۲۱ هزار و ۷۹۰ رای است.

در نتیجه آریایی‌نژاد با ۶۹.۹۱ درصد توانست اقبال مردم را به خود جلب کند و ونایی با ۳۰.۰۸ درصد آرا از راهیابی مجدد به مجلس باز ماند.

حوزه انتخابیه ملایر ۱۹۰ شعبه دارد.

منبع: فارس