انتخاب یک نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس با معرفی هیئت رئیسه جهت عضویت در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت. 

احمد امیرآبادی فراهانی ، نماینده مردم قم در مجلس با ۱۵۱ رأی از ۱۶۴ رأی ماخوذه به عنوان عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد.