هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح یارانه معیشتی طی توییتی نوشت: طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک به خانوارهای کم درآمد است. مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شد؛ اگر مجلس منابع تامین این طرح را متعین، مشخص و قابل تحقق سازد.

شورای نگهبان به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه می‌دهد. به رفع ایراد امیدواریم.