حسین بامیری با اشاره به نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ، گفت: امروز بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای حضور در کمیسیون مشترک لایحه شفافیت ، در دستور کار کمیسیون بود.

نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دستورکار کمیسیون بررسی کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بود، بیان کرد: کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، پژوهشکده شورای نگهبان، از وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور در جلسه حاضر شدند و نقطه نظرات و دغدغه های خود را در خصوص طرح ارائه کردند.

وی ادامه داد: پس از استماع نظرات کارشناسی، با در نظر گرفتن بحث ها و تبادل نظرات، در نهایت اعضای کمیسیون کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را تصویب کردند.

این نماینده مجلس گفت: همچنین محمد صفری نماینده رودسر و املش و فاطمه مقصودی نماینده بروجرد برای حضور در کمیسیون مشترک لایحه شفافیت از انتخاب شدند، این لایحه رهاوردهای اقتصادی و مالی بسیاری دارد و گره کور مبارزه با مفاسد مالی را برطرف می کند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: با لایحه شفافیت نگرانی و دغدغه مردم در خصوص مسائل اقتصادی برطرف و اقدامات مالی ساماندهی می شود.