محمدحسین فرهنگی با اشاره به محدودیت‌های کرونایی که از هفته آینده اعمال می‌شود، گفت: تصمیمات ستاد ملی کرونا ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود و در مجلس برای رعایت ضوابط بهداشتی در ایام کرونایی تصمیماتی گرفته شده است.

وی بیان کرد: هنوز درباره نظرات جدید ستاد ملی  کرونا  در خصوص مجلس تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روال جاری مجلس ادامه پیدا خواهد کرد چرا که اکثر نمایندگان موافق تعطیلی مجلس نیستند.