«ایبرا طاهر» یکی از نامزد‌های انتخابات ۲۰۲۰ مجلس سنا آمریکا گفت، «جو بایدن » رئیس‌جمهور منتخب از دید رسانه‌های آمریکایی، به طور کلی سیاست خارجی جنگ‌طلبانه‌تری اتخاذ خواهد کرد.

به نوشته خبر‌گزاری اسپوتنیک، ایبرا طاهر که عضو حزب سبز مترقی در آمریکاست درباره سیاست خارجی که بایدن احتمالاً در دولت خود اتخاذ خواهد کرد گفت: «برای من روشن است که دولت دموکرات‌ها در سیاست خارجی خود به طور کلی و مخصوصاً در قبال روسیه جنگ‌طلبانه‌تر خواهند بود.»

وی در خصوص این ادعا به موضع تند حزب دموکرات آمریکا در رویداد‌های مرتبط با اوکراین در سال ۲۰۱۴ و همچنین ادعا‌ی آنها در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، اشاره کرد.

روابط میان روسیه و آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ به دلیل تحریم‌هایی که واشنگتن علیه مسکو به بهانه دخالت در امور اوکراین اعمال کرد، وخیم شده است.

بعد از نیز آمریکا با این اتهام که روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور مداخله کرده، تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال و آنان را تشدید کرد.

این در حالی است که روسیه هر گونه مداخله در اوکراین و در سیستم سیاسی آمریکا را بار‌ها انکار کرده است.