به گزارش افکارنیوز،

اعضای هیات رئیسه فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا در مجلس با رای نمایندگان مشخص شد. 

بر همین اساس، حسن همتی نماینده شاهین رئیس فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا و علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود نایب رئیس این فراکسیون شد.

همچنین عباس گلرو و زهرا شیخی مبارکه نمایندگان  سمنان و اصفهان به ترتیب به عنوان دبیر اول و دوم فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا انتخاب شدند. 

سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران هم سخنگوی این فراکسیون شد.