مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توییتر نوشت: خبرها در اعلام حکم نهایی روح الله زم «صحت ندارند»

خبری که ساعاتی است در برخی کانال‌ها و سایت‌های خبری دست به دست می‌شود مربوط به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در تیر ماه و اعلام حکم بدوی دادگاه در مورد اوست.