شبکه چینی: دستاورد جدید موشکی ایران، می تواند در سریع‌ترین زمان ممکن، بیشترین شلیک موشک بالستیک را داشته باشد و مدت زمان انهدام پایگاه‌های دشمن را بسیار کاهش دهد.