رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست شورای حکام اظهار داشت: من به طور منظم، اجرای تعهدات برجامی توسط ایران را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش می‌دهم.

 وی در ادامه افزود: همان‌طور که به خاطر دارید ما در ماه آگوست به توافقی با ایران برای تقویت همکاری و اعتماد دوجانبه دست پیدا کردیم. آژانس اکنون طبق توافقات حاصل‌شده با ایران به دو مکان دسترسی تکمیلی داشته است.

مدیرکل آژانس گفت: باید به خاطر داشت تفاهم مهم حاصل‌شده بر سر مسائل رویه‌ای بود و نه مسائل اساسی. اکنون، ضروری است که از طریق تداوم همکاری و تعامل در زمینه فعالیت‌های راستی‌آزمایی‌مان به پیشرفت دست پیدا کنیم.

گروسی همچنین گفت: آژانس اتمی کماکان به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از سوی ایران ذیل توافق پادمانی این کشور ادامه می‌دهد.