ابوالفضل ابوترابی درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی گفت: وزارت کشور در سال 96 بخشی از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها را به صورت آزمایشی الکترونیکی برگزار کرد که نتیجه حاصل شده رضایت بخش بود.

عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتقاد دارم که تاکیدمان باید بر روی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا به صورت الکترونیکی باشد.

وی افزود: به دلیل ملی بودن و حساسیت های انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت نیست انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود بر این اساس به صورت سنتی برگزار شود بهتر است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: به خاطر کثرت داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود و در صورت تشخیص شورای نگهبان، امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.