مقررات وضع شده توسط قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در حکم قانون است.

اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا:

گزارش ۱۲ بندی قرارگاه به مردم در آستانه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها

اطمینان خاطر به مردم از آمادگی دستگاه‌های عضو قرارگاه برای اجرای طرح جامع

مقررات وضع شده در حکم قانون است و ضمن آن‌که عموم مسئولان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند، همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید نهایت تلاش خود را دراجرا و تحقق عملی آن به‌کار بندند.

عملکرد مردم، مسئولان و دستگاه‌ها در اجرای این طرح دقیقاً رصد می‌شود.