افكار نيوز: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در حال حاضر اغلب افراد بیکار یا حال کار کردن ندارند و یا مهارت انجام مشاغل مختلف را کسب نکردهاند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اینکه علیرغم وجود ظرفیتهای فراوان آموزش مهارتی، کاروان بازار کار " لنگ لنگان " ادامه مسیر می دهد، بیان داشت: هم اکنون ریشه اصلی مشکلات کشور بیکاری است که سایه سنگین آن در تمام ابعاد کشور سایه افکنده و همه را متاثر کرده است. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از برچیده شدن نظام " استاد شاگردی " پس از تدوین قانون کار انتقاد کرد و گفت: هم اکنون اغلب افراد بیکار یا حال کار کردن ندارند و یا توان انجام آن را کسب نکرده اند.
وی با تاکید بر لزوم مهارت آموزی در کشور گفت: هم اکنون همه از دولت انتظار دارند تا برای آنها شرایط تصدی شغل را فراهم آورد ولی باید پرسید آیا چنین ظرفیتی وجود دارد یا خیر.
شیخ الاسلامی با انتقاد از عقب ماندگی ۳۰ ساله در بخش آموزشهای فنی و حرفه ای، افزود: اگر در دوره فعالیتم هم هیچ کاری غیر از در مسیر صحیح قرار دادن آموزشهای مهارتی انجام ندهم باز هم موفقیت حاصل شده است.
همچنین انجام شعاع معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای با بیان اینکه در سالجاری تعهد شده است تا برای ۱۰۵ میلیون نفر - ساعت آموزش فنی حرفه ای ایجاد شود، گفت: در بخش روستا متعهد شدیم بیش از ۱۳ میلیون نفر ساعت را آموزش دهیم، ضمن اینکه در سالجاری با مشارکت سازمان جهانی کار ۱۰۰ مربی کارآفرینی را آموزش دادیم، همچنین برگزاری ۱۴۰۰ دوره آموزشی به صورت الکترونیکی را نیز در دستور کار داریم.

پایان خبر / ب.