احمد علیرضا بیگی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون انتخابات باعث می‌شود که هر شخصی به خودش این اجازه را ندهد که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود؛ چرا که در گذشته افرادی با دوچرخه و اسب و به محل وزارت کشور می‌رفتند و خود را واجد شرایط می‌دانستند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با این قانون ضوابط و مقرراتی وضع خواهد شد که دایره ثبت نام را محدودتر خواهد کرد و افراد واجد شرایط خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند، اما در گذشته هزارن نفر نام نویسی می‌کردند و پس از آن تعداد محدودی تایید صلاحیت می‌شدند که این اقدام نیز اسباب تمسخر شأن ریاست جمهوری را فراهم کرده بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سن افراد باید 45 سال و حداکثر 70 سال باشد و دارای تحصیلات نیز بایستی کارشناسی ارشد و همچنین سنوات مسئولیتی به نحوی باشد که  6 سال جز مقامات جمهوری اسلامی ایران باشند.

علیرضا بیگی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط ثبت نام را ضابطه‌مند می‌کند و این کمکی به وزارت کشور خواهد شد که متولی ثبت نام کاندیداها بوده است، ضمن اینکه هفته آینده این طرح به صحن خواهد آمد و پس از تصویب در مجلس برای انتخابات 1400 اجرایی می‌شود.