ابراهیم عزیزی در واکنش به اقدام عجیب دولت مبنی بر اینکه اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را توهین تلقی کرده است، اظهار کرد: نظام مدیریتی کشور باید براساس شایسته سالاری مدیریت شود و اعتقاد داریم که اگر مبنای انتخاب مدیران شایستگی و قابلیت‌های آن‌ها نباشد و از برخی مولفه‌های قومی و سطحی بهره گرفته شود، جامعه دچار مشکل خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد براساس نگاه‌های سیاسی، افراد به مناصبی دست پیدا کنند؛ قطعا منافع ملی دچار خسران خواهد شد چرا که در جهت اهداف یک جریان گام برخواهند داشت؛ بنابراین باید افرادی مناصب مدیریتی را در دست بگیرند که به اصول و ارزش‌های انقلاب پایبند بوده و همچنین از ویژگی‌های علمی و تجربی هم برخوردار باشند و در غیر این صورت افراد شایستگی مدیریت را ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ظاهرا اظهارات اخیرم در باب چنین موضوعاتی به مذاق آقای رئیس جمهور و دولتمردان خوش نیامده و اینگونه صحبت‌ها را توهین تلقی کردند که این امکان وجود دارد تعاریفشان در باب توهین تعاریف ناقص و غیر منطقی باشد؛ ضمن اینکه مطرح کردن اینگونه مباحث امر پسندیده‌ای باید تلقی شود زیرا منطبق بر آموزه‌های دینی ما هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برداشت دولتمردان از اظهارات نمایندگان صحیح نبوده؛ چرا که براساس قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهار نظر در خصوص مسائل گوناگون کشور را دارند و حتی شخص رئیس جمهوری هم نمی‌تواند ممانعتی را در این رابطه به عمل بیاورد؛ بنابراین وظیفه قوه مقننه پرسشگری بوده و دولت نیز باید پاسخگو باشد.