رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان به تذکرات و نطق‌های قاطعانه خود در نقد عملکرد دولت ادامه می‌دهند، گفت: دولت می‌خواهد نمایندگان وکیل‌الدوله باشند.

 نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکرات نمایندگان به دولت به دلیل خیرخواهی بوده و مجلسی ها قصد دارند از این طریق به دولت در رسیدگی به امور مردم کمک کنند اما دولت برداشت دیگری از این موارد دارد.

وی در توضیح علت شکایت دولت از نمایندگان مجلس و توهین و افترا خواندن تذکرات آنها اظهار داشت: دولت می خواهد نمایندگان وکیل الدوله باشند، کسی از عملکرد آنها انتقاد نکند و از دولت فشلی همچون دولت دوازدهم تعریف و تمجید کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مردم لحظه شماری می کنند تا عمر دولت دوازدهم به سرآید، خاطرنشان کرد: نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم، به تذکرات و نطق های خود قاطعانه ادامه خواهند داد.