سیدعلی آقازاده دافساری با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع لغو تحریمهای تسلیحاتی ، گفت: برابر برخی مفاد برجام، زمانی در رابطه با تحریم تسلیحاتی تعیین شد. این تحریم برابر توافق هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال و اوایل مهرماه سال جاری لغو شد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی می‌تواند نسبت به واردات و صادرات سلاح عمل کند.

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود راهبرد جمهوری اسلامی صادرات سلاح به دیگر کشورها نیست و نگاه سودجویانه‌ای به صادرات سلاح مانند کشورهای دیگر همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی که به عنوان تجارت مشروع برای خود قلمداد کردند، ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سوداگری و سودجویی به مسئله واردات سلاح نیز نگاه نمی‌کند، تصریح کرد: با این حال در صورتی که جمهوری اسلامی برای تامین تجهیزات و پشتیبانی نیروهای مسلح خود و راهبرد دفاعی که برای ما متصور است، نیازی داشته باشد، می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند که در این زمینه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

آقازاده ادامه داد: همچنین اگر بعضی کشورها برای تامین نیازهای ضروری خود کمکی لازم داشته باشند، جمهوری اسلامی می‌تواند و حق دارد که نسبت به صادرات سلاح اقدام کند اما ایران به دنبال دامن زدن به تجارت سلاح نیست و به این مقوله به عنوان بازار سودجویی نگاه کند حتی مخالف صادرات سلاح های غیرمتعارف است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دنبال معامله تسلیحاتی در سطح منطقه و جهان نیست، در حقیقت جمهوری اسلامی ایران بسیار مسئولانه به این موضوع نگاه می‌کند و نگاه اعتقادی- اسلامی و فرهنگی به این مقوله دارد.