محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان در آبسر دماوند ترور شد.

محسن فخری زاده یکی از دانشمندان هسته ای بود که در رده بالای حوزه هسته‌ای و موشکی کشور در منطقه آبسرد دماوند  ترور شد.

فخری زاده