پولیتیکو از تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیمی از دیپلمات های خود از بغداد پیش از فرا رسیدن سالروز اقدام جنایتکارانه این کشور در ترور سردار شهید سلیمانی خبر داد.

پولیتیکو به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد: واشنگتن قصد دارد پیش از سالروز ترور ژنرال سلیمانی نیمی از دیپلمات های خود را از بغداد خارج کند.

این گزارش می افزاید: به دلیل آنکه تنش میان آمریکا و ایران ادامه دار است، زمان بازگشت این دیپلمات ها به بغداد نامشخص است و به اقتضای شرایط خواهد بود.