این هفته برنامه بدون تعارف به منزل دانشمند شهید محسن فخری زاده رفت تا گفتگویی با اعضای خانواده این شهید بزرگوار داشته باشد.

روایتی از روز شهادت محسن فخری زاده را در ادامه مشاهده می‌کنید.