علیرضا سلیمی در خصوص آغاز غنی سازی 20 درصد از سوی کشورمان و موضع ضدایرانی اتحادیه اروپا ، گفت: اروپایی ها در برجام بدهی های زیادی به ایران دارند از این رو نمی توانند نسبت به اقدامات کشورمان موضع گیری منفی داشته باشند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اروپایی ها طی چند سال گذشته صرفا وعده داده اند، اظهار کرد: راه اندازی اینستکس و کانال مالی مستقل از جمله مواردی است که اروپایی ها در مواجه با برجام دادند اما هیچکدام محقق و اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه غنی سازی 20 درصد بر اساس قوانین و پروتکل های پذیرفته شده بین المللی انجام شده است، ادامه داد: بنابراین موضع گیری منفی اروپا علیه کشورمان معنی نمی دهد، مگر اینکه اروپایی ها برای ایران رژیم ویژه ای را در نظر گرفته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اروپایی ها نمی توانند خواسته های خودشان را بر ملت ایران تحمیل کنند، افزود: بر اساس متن برجام اروپایی ها پذیرفته اند وقتی یکی از طرفین به تعهداتش عمل نکند، باید همه موضوعات مورد توافق مانند سطح غنی سازی به قبل از انعقاد توافقنامه بازگردد.

سلیمی با اشاره به اینکه به نظر می رسد قاره سبز مفاد برجام را فراموش کرده است، گفت: غنی سازی 20 درصد برای مصارف صلح آمیز حق ایران است و اروپایی ها نمی توانند این حق را نادیده بگیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه خروج آمریکا از برجام به معنای نقض صریح توافقنامه بود اما اروپایی ها موضع گیری خاصی نداشتند، خاطرنشان کرد: امیدواریم اروپایی ها تحت تاثیر و فشار برخی از کشورها علیه ایران موضع گیری نکنند و به مفاد توافقنامه عمل کنند.