سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در رابطه با اینکه اقدامات دولت چه اندازه با سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری انطباق دارد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام ابعاد مختلفی دارد. برای مثال در بعد بهداشت مردم و بهداشت عمومی کشور می‌توان گفت دولت تلاش‌هایی کرده و به نتیجه رسیده است مانند بحث بیمه، که می‌تواند در چارچوب کلی نظام هم بگنجد.

وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: اینکه دولت چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی نظام بر می‌گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی‌گیرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و تورم منطبق با سیاست‌های کلی نظام عمل نکرده است و اینها سیاه نمایی نیست بلکه واقعیت‌هایی است که در کشور خودنمایی می‌کند.

سجادی تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام مخصوصاً در ارتباط با مسائل اقتصادی مبتنی بر پیشرفت و عدالت است اما در کشور از قیمت خودرو گرفته تا قیمت تخم مرغ نوسانات عجیبی وجود دارد که باید گفت وای به حال ما کارمندان و کارگران که درآمد ثابت داریم و اقشار کم درآمد جامعه.

وی در پایان تاکید کرد: دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد آن به سوء مدیریت‌ها بر می‌گردد و افرادی که باید در جای خود قرار گیرند و دارای خلاقیت و برنامه ریزی های اقتصادی باشند و سیستم اقتصادی کور را فعال کنند در جای خود قرار نگرفتند. به عقیده من در این زمینه هم دولت و هم مجلس باید با تعامل با یکدیگر این نقایص را برطرف کنند.