محمد سرگزی با اشاره به اظهارات عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه پیرامون آغاز غنی سازی 20 درصد در چهلمین روز ترور شهید فخری‌زاده ، گفت: در طول سالیان اخیر بر اساس توافق میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا حقوقی برای ما پیش بینی شد که متاسفانه هیچ کدام توسط طرف های معاهده محقق نشد. با این حال آنها دائما از ابزار فشار بیشتر برای کوتاه آمدن ایران استفاده کردند.

رئیس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی در مجلس شورای اسلامی افزود: این رویکردها در دنیای امروز به خصوص در جمهوری اسلامی ایران بدون نتیجه نمی‌ماند، لذا هر جایی که جمهوری اسلامی احساس کند حقوقش نادید گرفته شده یا منافعش  در خطر است، در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورهای سلطه گر دنیا به دنبال این هستند که با ترور دانشمندان یا شخصیت های مهم و علمی جمهوری اسلامی، ما  را از اصولی که داریم عقب برانند اما چنین نیست، مجلس هم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر این ترورها کوتاه نمی‌آید و به موقع پاسخ خواهد داد.

سرگزی یادآور شد: افزایش غنی سازی نیز بر اساس قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت، از سوی دیگر ما با رعایت تمام حقوق ملت سعی می‌کنیم در فضای به دور از تنش از حقوق مردم دفاع کنیم.