اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست امروز عصر خود مصوب کردند خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

این مصوبه همانطور که تاکید شد فقط شامل حال خودروهای خارجی است که تا پایان آذر ماه سال ۹۹ به مناطق آزاد وارد شدند و خودروهایی که پس از این به مناطق آزاد وارد شوند را شامل نمی‌شود.

از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در واقع منابع درآمدی دولت از این بخش به میزانی که گفته شد افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر امروز عصر کمیسیون تلفیق بنا شد تا از این پس گاز مایع به صورت قانونی برای مصرف خودروها در اختیار مردم قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه قیمت گاز مایع دو سوم قیمت بنزین محاسبه خواهد شد این پیشنهاد با موافقت ۲۷ و مخالفت ۱۱ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.