نکاتی مهم و پر معنا به صورت عکس نوشت از یار همیشگی حاج قاسم در میدان مبارزه شهید حسین پورجعفری ، با عنوان «هم نفس» را در ادامه خواهید دید.

1

2

3

4

5