توصیف عملیات کربلای 5 از زبان حاج‌قاسم در جمع رزمندگان مقاومت را ببینید.