حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باره عدم خرید واکسن از آمریکا و انگلیس در ارتباط با بیماری  کرونا  گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بحث عدم خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس باید اجرایی شود.

وی افزود: کشورهایی که حاضر نیستند به ما دارو بفروشند و مردم ما و حتی بیماران خاص ما را با این اقدام خود تحت فشار قرار می‌دهند چگونه می‌توان به واکسن آنها اعتماد کرد و آن را خرید و استفاده کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: امکان دست‌کاری واکسن و دارو وجود دارد و این کار شدنی است و ما به طرفِ آمریکایی و انگلیسی در این باره نمی‌توانیم اعتماد کنیم؛ چراکه آنها همواره با ما دشمن بوده و دشمنی کرده‌اند.

شهریاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با تامین واکسن بیماری کرونا باید کار با محوریت تولید داخلی انجام شود و در این زمینه باید تمام توان داخلی را به کار گرفت.

وی در پایان گفت: همان‌طور که گفتم ما نمی‌توانیم به کشورهایی که حاضر نیستند به ما دارو بفروشند و تمام توان خود را برای اعمال تحریم و فشار علیه ملت ایران به کار گرفته‌اند اعتماد و از آنها واکسن خریداری کنیم.